fbpx
Close

28 augustus 2019

Nederland grootste importeur cacaobonen

In 2018 importeerde Nederland 1,1 miljard kilo cacaobonen. Meer dan de helft daarvan kwam uit Ivoorkust. Hiermee is Nederland de grootste importeur van cacaobonen ter wereld. Ongeveer driekwart bestemd voor de Nederlandse cacaoverwerkende industrie, ongeveer een kwart wordt onmiddellijk doorverkocht aan andere landen. Het CBS rapporteert dat op basis van nieuw onderzoek naar de bestemming van de invoer van Nederlandse goederen. Nederland is een belangrijke importeur van grote landbouwproducten zoals cacaobonen, palmolie (Nederland is het op twee na grootste importland ter wereld op basis van de importwaarde), soja (vierde land) en koffie (vijf landen). Wat de vierde importlast betreft, is Nederland de vierde importeur van oliepalm en acht koffie-importeur.
The Netherlands is an important importer of large agricultural products such as cocoa beans, palm oil (the Netherlands is the third largest import country in the world based on import value), soy (fourth country) and coffee (five countries). In terms of the fourth import burden, the Netherlands is the fourth oil palm importer and eight coffee importer.

Nederland is de grootste importeur van de cacaoboon, palmolie en soja in de Europese Unie. India is ‘s werelds grootste importeur van palmolie, China is veruit de grootste importeur van sojabonen en de Verenigde Staten zijn de grootste importeur van koffie.

nl_NLNL
0